Nye regler for medicintilskud

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/lungelaeger-kol-og-astmapatienter-tages-som-gidsler

Vær opmærksom på de nye regler, der gælder fra 19/11 2018. Det lille flueben, som lægen skal sætte, kan betyde rigtig mange penge.

JANUAR 2018

Godt Nytår til alle foreningens medlemmer – jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år, og er klar til at træne igen.

Husk der er træning hver tirsdag og fredag fra kl. 1600 til kl. 1700 på plejecenter Lunden i Rønne.

Om onsdagen er der træning fra kl. 1600 til kl. 1730 på Nørremøllecenteret i Nexø.

Om mandagen er der træning fra kl. 1530 til kl. 1630 på sygehuset i Rønne.

Om mandagen er der desuden mulighed for at benytte varmtvandsbassin på Sønderbo i Rønne mellem kl. 0800 og kl. 1000. Koordinator er Mette Haagensen, tlf. 40 24 66 45 – her skal du tilmelde eller framelde dig. Det er vigtigt at huske at melde fra af hensyn til planlægningen.

Onsdag den 3. januar 2018 kl. 16.00 synger vi det nye år ind på Lunden (Paletten). Håber der kommer rigtig mange, så lyder det bedre.

Næste cafeaften foregår onsdag den 10. januar 2018 kl. 1900 på plejecenter Lunden i Rønne.  Gæst denne aften er apoteker fra Rønne Apotek, Mette Elsborg, som vil fortælle om den medicin, som KOL-patienter benytter. Vil desuden vejlede om, hvordan medicinen indtages – det har vist sig, at temmelig mange patienter indtager deres medicin forkert. Så medbring din medicin, hvis du er i tvivl om du indtager den korrekt.

Den årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned 2018 – dato og dagsorden er endnu ikke fastlagt – men udsendes formentlig medio januar måned 2018.

Husk at kontingent for året 2018, kr. 200,00, skal betales senest den 15. januar 2018.

Indbetaling kan foretages således:

Via netbank til foreningens konto i Nordea – reg.nr. 0650, kontonr. 0716 172 813.

Eller kontant til et bestyrelsesmedlem f. eks i forbindelse med træning.

Eller indbetales til kassereren, Marianne Laursen, Borgergade 2, Rønne.

På bestyrelsens vegne

Leif Laursen

December 2017

DECEMBER 2017

 

Så banker julemåneden på – og alle får travlt med juleforberedelser – bagning, indkøb af gaver osv. – så vi går en travl tid i møde.

Onsdag den 6. december 2017 kl. 16.00 til 17.00, på plejecenter Lunden, Rønne, starter vores KOL-kor så småt. Vi har endnu ikke fundet en, som kan akkompagnere os – men vi har tænkt, at vi kunne mødes denne dag og få sunget et par julesalmer og således få løbet julemåneden godt i gang. Bemærk at koret er for alle! Ikke kun for dem, der deltog i stemmetræningsworkshop.

Onsdag den 13. december 2017 kl. 1900 afholdes der, som sædvanlig, caféaften på plejecenter Lunden, Rønne. På denne sidste caféaften i år hygges der med julegløgg og æbleskiver. (Der udsendes IKKE specielt cafe opslag vedrørende dette arrangement).

Husk at foreningen har fået tilladelse til at benytte varmtvandsbassinet på Sønderbo, Rønne, hver mandag fra kl. 0800 til kl. 1000. Eventuel til- eller framelding til Mette Haagensen, tlf. 40246645.

Fra Fysioform, Rønne, har vi fået tilbud om, at man kan komme og prøve deres træningscenter og hold gratis i 14 dage. Tilbuddet gælder frem til den 31. januar 2018. Fysioform vil gerne have en samlet tilmelding – så tilmeld dig til formanden på telefon 26620764 eller malela@mail.tele.dk snarest muligt. Sidste frist er den 15. december 2017.

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 1900, afholdes vores første caféaften i det nye år. Apoteker Mette Elsborg, Rønne Apotek, vil komme og fortælle om den medicin vi bruger og også gerne vejlede os om, hvordan vi skal indtage vores medicin. Så medbring gerne den medicin, som du anvender.

 

På bestyrelsens vegne

Leif Laursen

 

Oktober 2017

 

Så går året på hæld – efteråret og vinteren banker på døren lige om lidt.

Der har været pænt mange aktiviteter i årets løb indtil nu.

Og hvad skal der så ske resten af året.

Der er Cafe Aften onsdag den 11. oktober 2017 på Lunden, hvor der spilles banko fra kl. 1900 til kl. 2100 – der er rigtig mange fine præmier. Der er netop udsendt særskilt Cafe opslag herom.

KOL-koret er kommet godt i gang med undervisning ved Christina Martin – der resterer 3 gange endnu – den 11., den 18., og den 25. oktober 2017 – så er undervisningen slut, og KOL-koret skal forsøge af finde en ”klaverbokser”, som kan akkompagnere koret.

Fysioterapeut Michael Haagensen, Nexø vil gerne uddanne en 4-6 personer, som således kan forestå træningen på både Lunden og på Nørremøllecenteret. Uddannelsen forventes at vare 2-3 timer og placeres nok en lørdag formiddag. Foregår i Nexø. Meld tilbage til formanden, dersom du gerne vil uddannes som patienttræner.

Onsdag den 15. november 2017 er det international lungedag – og der plejer foreningen at møde op på apotekerne sammen med Jan Levine. Nærmere herom senere.

Onsdag den 8. november 2017 er der Cafe Aften på Lunden – vi får besøg af sygeplejerske Jan Levine, som nok kan finde på et eller andet at fortælle os.

Lørdag den 25. november 2017 kl. 13.00 er der julefrokost i selskabslokalerne ved Bent Mogensen. Der er indhentet tilbud på frokosten – som vil bestå af: Marinerede sild, karrysild, æg og tomat, saltstegte sild med løg og rødbeder, fiskefilet, flæskesteg med rødkål, mørbrad med bløde løb, leverpostej med bacon og champignon og som dessert Ris a la Mande. Egenbetalingen er kr. 150,00. Sidste frist for tilmelding til julefrokosten er den søndag den 12. november 2017. Man tilmelder sig ved at indbetale kr. 150,00 til foreningens konto i Nordea – reg.nr. 0650 – kontonr. 0716 172 813 – husk at anføre navn. Man kan også betale kontant til et bestyrelsesmedlem i forbindelse med træning – eller man kan putte beløbet i en kuvert og poste det i kassererens postkasse i Borgergade 2, Rønne.

Cafe Aften onsdag den 13. december 2017 fra kl. 1900 til kl. 2100 på Lunden, Rønne vil være ren og skær julehygge med gløgg og æbleskiver. Tilmelding ikke nødvendig.

På bestyrelsens vegne

Leif Laursen

Nyhedsbrev juli/august 2017

 

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at den årlige idrætsdag og sommerfrokost slås sammen.

Arrangementet afholdes onsdag den 9. august 2017, hvor vi mødes kl. 1000 på Bornpark – den nye minigolfbane i Østerlars. Det tager ca. 2 timer at spille banen igennem – og når vi har gjort det, kører vil til restaurant ”Brøddan” i Gudhjem, hvor vi spiser deres frokostbuffet. TrygLuft betaler for indgangen til Bornpark. Drikkevarer på ”Brøddan” er for egen regning.

 Tilmelding til arrangementet foregår således. Man kan indbetale kr. 110 via netbank til foreningens konto i Nordea, reg.nr. 0650 – kontonr. 0716 172 813. Hvis man ikke har adgang til netbank, kan man betale kontant til et bestyrelsesmedlem, f.eks. i forbindelse med træning – eller, hvis man alligevel skal en tur til Rønne, smide pengene i en kuvert i kassererens postkasse, Borgergade 2, 3700 Rønne. Husk altid at oplyse fulde navn og adresse i forbindelse med indbetalinger.

Tilmeldingsfrist er mandag den 31. juli 2017 kl. 12.00

Der afholdes ikke cafeaften i JULI og AUGUST måned 2017.

 Resten af årets arrangementer er:  Cafeaften onsdag den 13. september 2017, hvor vi vil forsøge af formå sygeplejerske Ulla Mester til at holde et foredrag om demens. Onsdag den 11. oktober 2017 afholdes bankospil. Onsdag den 8. november 2017 vil vi forsøge af få besøg af Jan Levine, som nok har et eller andet interessant at holde foredrag om. Lørdag den 25. november 2017 afholdes den årlige julefrokost – nærmere oplysninger herom udsendes senere. Årets sidste arrangement bliver onsdag den 13. december 2017, hvor der er julehygge med gløgg og æbleskiver. Cafeaftenerne afholdes, som sædvanlig, på Plejecenter Lunden, Paradisvej 83, 3700 Rønne, fra kl. 1900 til kl. 2100.

  LOF og BRK afholder rygestopkursus ”Hjælp til dagen uden røg”. Kursus afholdes over 4 aftener fra kl. 1900 til kl. 2100 – den 23. oktober, den 30. oktober, den 6. november og den 20. november 2017. Så hvis du er ryger, og gerne vil holde op, kan du søge om at komme med på kurset – tilmelding hos LOF, tlf. 56975075 eller bornholm@lof.dk. Kursus afholdes på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

 Lungeforeningen har i øjeblikket et tilbud om, at man kan få 1 års gratis medlemskab. Hvis man ønsker det kan man tilmelde sig på tlf. 38745544 eller www.lunge.dk. Medlemskabet medfører 1 månedligt nyhedsbrev (via E-mail) samt medlemsbladet Lungenyt 4 gange om året.

 Hvis nogle ønsker sig nogle at cykle sammen med, findes der en hjemmeside, www.wecyclemore.com, således, at man kan oprette et cykelhold – man kunne kalde sig ”KOL Cyklister”. Det er gratis at benytte hjemmesiden, og når man er oprettet, kan man koordinere og kommunikere direkte til hele holdet. Så ideen er hermed givet videre til eventuelt interesserede cyklister.

 Hvis man ønsker sig en T-shirt med TrygLuft Bornholms logo, købes den hos Elly, tlf. 56975316.

 På bestyrelsens vegne

 Leif Laursen

 

 

 

 

 NYHEDSBREV Marts 2017

 

Vi gør opmærksom på, at ”formandstelefonen” tlf.nr.: 61723777 er nedlagt og nummeret lukket pr. 1.3. 2017.

Formanden har telefonnr.: 56952688 * mobil 26620764

 

Vi minder om generalforsamlingen onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Lunden (Paletten)!

Bestyrelsen har foreslået ændringer i foreningens vedtægter, hvorefter foreningen foreslås ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer, i stedet for nu 7.

Hvis forslaget vedtages af generalforsamlingen vil det, udover hvad der er nævnt i den udsendte dagsorden, medføre ændringer i § 5 med hensyn til dagsorden til generalforsamling, idet punkt 4 ændres fra ”valg af formand, næstformand, kasserer 4 bestyrelsesmedlemmer” til ”Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter”.

Efter generalforsamlingen 8/3 vil der blive lavet en telefon-/kontaktliste over alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Rita Svensson har søgt Lion’s Club om midler til fysioterapi. Desværre kom vi ikke i betragtning i denne omgang, men tak til Rita for initiativet.

Marianne har sendt ansøgning til TrygFonden om midler til oprettelse af KOL-kor på Bornholm. Vi krydser fingre for at de tildeler os pengene.

  

På bestyrelsens vegne

Leif Laursen

Nyhedsbrev oktober 2016

For første gang i foreningens historie, er det ikke vores formand, Jane, der skriver nyhedsbrevet. Jane er syg, og har ikke så mange kræfter i øjeblikket. Der arbejdes hårdt og ihærdigt på at finde ud af, hvad hun fejler. Lad os alle sammen bede for en hurtig og god bedring til hende.

Der trænes fortsat i Janes fravær. Vi har instruktion på en CD, så hold jer endelig ikke tilbage.

KOL forum inviterer medlemmerne fra de lokale lungeforeninger til: Opdatering af træningsvejledning for KOL borgere anno 2016. Samt Orientering om Inspiratorisk Muskel Træning. Et nyt tilbud til nogle.

Onsdag d.26. oktober 2016, kl.10.00.-11.00

Store Træningssal på Sønderbo rehabiliteringscenter, Curdtslund 2, Rønne.

Seneste tilmelding den 24.oktober kl. 12.00. Dem er jer der ikke har mail, kan ringe til foreningens mobil og Niels melder jer til.

Café-aften 14/9 mødte 12 medlemmer op, og der blev hyggesnakket og spillet spil (se billeder på hjemmesiden). Næste café-aften, den 12. 0ktober kl.19.00-21.00 bliver ligeledes med hyggesnak og spil- se opslag på hjemmesiden.

KOL Café Aften den 9. november får vi besøg af Lars Christiansen. Han er skolelærer på Kongeskærskolen. Er med til at arrangere Nytårskoncerten og Allinge revyen. Tager ud og underholder med Bornholmske sange og fortællinger, viser uddrag af Allinge Revyerne.

Så er det med at sætte stort kryds i kalenderen, Vi afholder årets julefrokost den 19. november kl. 12.30. Indbydelse bliver sendt ud senere.

Husk der som altid er Lungedag 3. onsdag i november.16. november.December står i julehyggens tegn.

Til alle jer derude, så er det nu den ugentlige træning fortsætter, så I kan stå imod vinterens strabadser J

Det skal oplyses, at det er næstformand Niels Grønvall og kasserer Marianne Laursen, der prøver at holde rede på foreningen i Janes fravær. Man er velkommen til at henvende sig på  mobil 61 72 37 77 eller E- mail: trygluft@gmail.com.

På bestyrelsens vegne

Marianne Laursen, kasserer

Nyhedsbrev juli 2016

 

Ja så er vi godt i gang med den dejlige danske sommer, som dog kan drille med den høje luftfugtighed. Det mærkes, at medlemmerne får travlt med hus og have 😀 dog er der mange der husker, at den ugentlige træning også skal passes 🙂😉

Jeg vil opfordre jer til at få en henvisning fra jeres læge til et rehabiliterings kursus, hvis det er mere end 2 år siden I har været på et, eller slet ikke har prøvet et før. Der starter et nyt hold i august.

Siden sidst har vi haft et vellykket bankospil, som gav et større overskud i forhold til sidste år, da vi havde en flot sponsor gave fra Færgen 🤪Der var et flot fremmøde til 2 timer med lungemediciner Ejvind Frausing Hansen, Ditte Toudal, Jan Leviné i april. Vi har deltaget på børnedyrskuet på travbanen, hvor vi satte fokus på KOL foreningen, det var en kold omgang, da det luftede lidt, det var i stedet for at tage til Folkemødet. Vores nye kasserer Marianne Laursen er kommet godt fra start og er blevet sat ind i Conventus, som er det sted vi søger lokaler til træning. Vi har været så heldige, at nogle af vores medlemmer har været deltagere i en test forsøg af Breathox, som er en saltinhalator, det var Ditte Toudal der stod for det her på Bornholms Hospital.

Juli/august er som altid de måneder, hvor vi holder sommerferie med KOL Café Aften. Vi starter op igen den 14. september kl. 19 – 21. Den første Café aften efter sommerferien, er medlemmernes egen aften. Her vil det være oplagt, at hvis I har gjort jer nogen erfaringer med noget nyt, andre kan have glæde af, at fortælle om det 🙃  Alle er velkomne på KOL Café Aften.

Sommerfrokosten foregår i Fru Petersens Café i Østermarie den 23. juli kl. 12.00, med egenbetaling. Det er med pårørende. For dem der har kræfter til det, mødes vi ved Kongemindet på Rytterknægten kl. 10.30 og går en lille tur. Har man bare lyst til sommerfrokost, møder vi hinanden på Fru Petersens Café kl. 12.00. Tilmeldingen sker ved indbetaling på foreningens konto: Regnr. 0650 kontonr. 0716172813 senest mandag den 18. juli. Eller hvis du ikke har netbank til formanden/næstformanden. Ved indbetaling på netbank skrives: (forkortelse for sommerfrokost)S.F.(navn)JaneP(fødselsdato)160857. Drikkelsen betaler I selv på stedet.

Vi er ved at finde en dato i august for ”Store Idrætsdag” som går til Brændegårdshaven. Indbydelsen kommer om ca. 3 uger 😙

I ønskes alle en rigtig god sommer. Har I behov for det, kan formanden altid træffes på mobil 61 72 37 77 eller E- mail: trygluft@gmail.com.

 

På vegne af Bestyrelsen

Formand Jane Poulsen

Nyhedsbrev april 2016

 

Velkommen i det nye år 2016. Vi lagde ud med et evalueringsmøde med KOL Forum i uge 1, om de 4x2 timer vi fik tilbudt i 2015. I år får vi 2 timer med fysioterapeut og 2 timer med lungelæge og KOL lungesygeplejersker. De 2 timer med Lungelæge Ejvind Frausing Hansen foregår på Bornholms Hospital den 29. april kl. 13 – 15 i den store mødesal. Du kan tilmelde dig til formanden på 6172 3777 senest den 26. april.

Næstformanden og formanden har endvidere været til møde med hjerte og diabetes foreninger, KOL lungesygeplejerske fra kommunen og diabetes sygeplejerske om, at sammensætte kriterier for et nyt rygestop koncept ” Hjælp til dagen uden røg”. Det første kursus starter: 26. april 2016 Kl. 18.30 -21.30. Du kan tilmelde dig her: http://bornholm.lof.dk/kurser/dofo/rygestop/hold/R169  eller ringe til Aage Larsen 56 97 50 75

Siden sidst har vi haft en medlemsaften i januar, fastelavn i februar, som foregik i højt humør. I marts havde vi vores årlige Generalforsamling, her var en del nyvalg, så nu ser bestyrelsen sådan ud: Formand Jane Poulsen blev genvalgt, næstformand Niels Grønvall, kasserer Marianne Laursen nyvalgt, bestyrelsesmedlemmer Grethe Dellgren, Gunnar Andreasen, Gert Hansen nyvalgt, Vang Otto Bech nyvalgt, Suppleant Vivi Thorsen genvalgt, revisor Vera Larsen genvalgt, revisorsuppleant Aase Jensen genvalgt. Vi glæder os til det nye samarbejde i den gode sags tjeneste 😀 Vi siger tak til Birte Hjernø, Hanne-Jytte Pelle og Preben Hansen for deres indsats i bestyrelsen.

På KOL Café Aften den 13. april får vi besøg af Lillian Hjorth-Westh fra Højskolen. Denne gang fortæller hun om Dirch Passer. Den 11. maj får vi besøg af fysioterapeut Jesper Upul Westh Olsen, han vil fortælle og demonstrere selvhjælpsteknikker i vejrtræknings teknik. Som noget nyt afholder vi den 8. junibankospil på KOL Café Aften, som altid er den anden onsdag i måneden fra kl. 19-21, dog starter vi kl. 18.15 i juni.  Alle er velkomne på KOL Café Aften.

Vi kan løfte sløret en lille smule for arrangementer i juli og august. Sommerfrokosten foregår i Fru Petersens Café i Østermarie den 23. juli kl. 12.00, med egenbetaling. På Generalforsamlingen blev det vedtaget, at ”Store Idrætsdag, går til Brændegårdshaven, for at se hvordan de har fået bragt haven tilbage til den oprindelige, idylliske have 🤪 Indbydelser bliver sendt ud så snart de er klar ❤

På vegne af Bestyrelsen

Formand Jane Poulsen

Glædelig Jul & Godt Nytår

Nyhedsbrev december/januar 2015/16

Det har været et begivenhedsrigt år. Der har været gang i rigtig mange arrangementer med stor deltagelse af gamle som nye medlemmer. Der er en stigende interesse for vores forenings trænings tilbud. Det viser os, at der er brug for en forening som vores.

På KOL Café Aften i oktober havde vi besøg af Lillian Hjorth-Westh fra Højskolen. Her blev doneret et beløb til højskolen og det bevirkede, at vi har fået et skilt med foreningens navn sat op på Højskolen.

3 af vores medlemmer, som har det ekstra svært i hverdagen og som desværre ikke har kunnet deltage i foreningens aktiviteter, har modtaget et skulderklap i form af midler fra donation fra Logen, til at gøre bare én dag bedre end alle de andre. Fra dem lyder, der en varm tak.

Formanden havde besøg af TV2/Bornholm den 14. oktober og Næstformand og formand var inviteret ind i radiostudiet hos DR4/Bornholm den 23. oktober. Det har betydet meget for os, da vi arbejder ihærdigt på, at få sat fokus på KOL.

Den 18. november var det international Lungedag. Der var stor interesse for at få målt lungefunktion i år, både i Nexø og Rønne. Flot dækning fra TV2/Bornholm som når ud i hjemmene, til dem der ikke nåede af sted.

I efteråret har der kørt et kursus i ” Hjælp til dagen uden røg”. Her var en eksryger fra vores forening inviteret med, for at fortælle sine egne erfaringer med at blive røgfri. Vi er blevet inviteret med til planlægning om et nyt alternativt rygestopkursus i starten af det nye år.

En praktisk oplysning: Kontingent for 2016 er det samme som i år, 200,- kr. /årligt. Der er et ønske fra kasserer om at vente med at indbetale det på netbank efter 1. januar og senest den 15. januar, når du fornyer dit medlemskab. Har du ikke netbank, står formanden klar i det nye år og tager imod kontingent til træning.

         

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et helsebringende Nytår.

De bedste juletanker

På vegne af Bestyrelsen

Formand Jane Poulsen

Nyhedsbrev oktober 2015.

Så er der igen gået 3 måneder, sommerferien er vel overstået og vi er igen i gang med flere spændende arrangementer.

Siden sidst har vi haft en vellykket teatertur, sommerfrokosten på Vingården var en stor succes. Idrætsdagen var godt planlagt og gjorde godt for legemet og hjernecellerne.

Vi har modtaget en donation fra Broderloge nr. 44 Burgundarholm I.O.O.F. på 5.000 kr. Den er vi dybt taknemmelige for. 

Nu nærmer oktober KOL Café Aften sig, og det er en god idé at skrive det i kalenderen, det bliver en spændende aften med Lillian Hjorth-Westh fra Højskolen.

November bliver en aktiv måned, hvor vi lægger ud med Bankospil den 11. november på Café Aften, plader kan købes fra kl. 18.15 og banko starter kl. 19.00. Den 18. november er det international Lungedag. Vi vil være at finde ude på Apotekerne, der er ikke fastlagt nogen tidspunkter endnu, så hold øje med hjemmesiden under ”Sidste NYT” øverst på siden. Sidst men ikke mindst afholdes julefrokosten den 21. november i Rønne Syd selskabslokaler, indbydelsen får I lige så snart vi har et godt tilbud på plads, SÅ vil du ikke gå glip af dette er det en god idé, at notere datoen i din kalender.

Tiden løber pludselig stærkt og som altid er det pludselig julemåneden der banker på døren 🙂Vi slutter året med en Café Aften der oser af julehygge og overraskelser. Som før skrevet, skulle Inge Lorenzen gæste os, men har meldt afbud.

Der bliver bestilt 50 nye logoer. Det er stadig muligt kun at købe selve logoet og få sat det på eget tøj🙂. Der er blevet investeret i en cd afspiller til mandagsholdet. Nexø holdet har fået træningsunderlag. Holdet på Lunden har bedt om flere elastikker, da der trænes flittigt med dem.

Skulle I nu gå og gøre jer nogen tanker angående foreningen eller bare have en god idé, må I meget gerne kontakte formanden på mail eller mobil 🙂 

Hold øje med vores hjemmeside: www.trygluftbornholm.dk her bliver løbende opdateret med hvad der er på trapperne. Under fanen ”Fotoalbum” vil der fremover blive lagt billeder ind af arrangementer vi har deltaget i. 🙂

Bestyrelsen ønsker jer alle et rigtigt godt efterår 🙂

Formand Jane Poulsen.

Nyhedsbrev juli 2015. 

Så er der igen gået 3 måneder, hvor vi har haft flere spændende arrangementer. Vi havde blandt andet besøg af Rødovre lokalforening, Rønne Apotek kommer altid med nye oplysninger og som noget nyt havde vi en aften med ost og rødvin. Det skal jo ikke kun handle om vores sygdom.

 

Det er efterhånden gået op for medlemmerne, at det er ris til egen R.., at pjække fra træning. Det er med stor glæde vi ser mange passe deres træning 🙂

 

Nu skal vi jo i Rønne Teater den 10. juli kl. 19.30. Har alle fået deres billet? Ellers ring til formanden. Teateret åbner for publikum 1 time før forestillingen, så der er tale om vi mødes indenfor denne time og nyder et lille glas sammen 🙂

 

Så er vi klar med indbydelsen til Sommerfrokost den 29. juli, som i år bliver holdt på Vingården i Pedersker. Vi mødes 11.45 på stedet (I finder selv ud af at køre sammen), Frokosten betaler I selv, foreningen giver rundvisningen som starter kl. 12.00. Sidste tilmelding er 15. juli. Har du ikke netbank, kan der stadig betales til formand eller kasserer.

 

Så er det om at finde kalenderen frem. Tirsdag den 25. august klokken 11.00 afvikler vi ”Store Idrætsdag”. Indbydelsen er under udarbejdelse. Jeg siger det bare J alle kan være med, så hårdt bliver det heller ikke 🤒

 

Vi holder sommerferie fra KOL Café Aften i juli og august. Vi ses igen til Café Aften den 9. september. Vi træner alle uger, hele året som vi plejer.

 

Vi kan allerede nu løfte sløret en lille anelse for hvad der sker efter sommerferien (juli/august) I september får vi besøg af Inge Lorenzen og Lillian Hjorth-Westh besøger os i oktober.

Der kommer et nyt nyhedsbrev igen den 1. oktober. Hold øje med vores hjemmeside: www.trygluftbornholm.dk her bliver løbende opdateret med hvad der er på trapperne.

Jeg og Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer 😎

Formand Jane Poulsen.

 

Nyhedsbrev april 2015.

Det har været et meget aktivt kvartal vi lige er kommet igennem for foreningen. Vi lagde ud med Nytårskur og foredrag om Bornholmske kirker med forhenværende højskoleleder Jesper Lindstrøm Larsen. Som noget nyt afholdt vi fastelavn, Piñata. Det ses tydeligt, at medlemmerne interesserer sig for deres forening, 28 medlemmer var mødt op, for at være med til Generalforsamlingen i marts. Alle der var på valg blev genvalgt.

Vi har en stadig tilstrømning af nye medlemmer. Der kommer og deltager i vores fællestræning. Det er vi meget glade for i bestyrelsen. Det viser for os, at der er et stort behov for et sted med ligesindede, hvor medlemmerne kan fortsætte deres træning efter rehabiliterings kursus, få støtte af andre og give støtte til andre.

I februar havde vi 2 timer med fysioterapeut Kristian Larsen på Sønderbo. En inspiration til egen træning 🙂

Vi skal gøre opmærksom på, at I kan få jeres egen læge til at tilmelde jer et nyt Rehabiliterings kursus selv om det er 2-3 år siden I sidst har været på et kursus. Det er ikke alle praktiserende læger der ved dette, så det er jer selv der skal bede om det.

Den 15. april har vi 2 timer med KOL lungesygeplejerske Jan Leviné. I tilmelder jer selv til dette arrangement.

Foreningen skal på en fælles Teatertur den 10. juli i Rønne Teater, vi skal se ”Jeppe på bjerget”. Det starter kl. 19.30. Der er 3 pladser tilbage, så hvis du ikke fik tilmeldt dig, er det først til mølle 🙂Ring til formanden.

KOL Café Aften i april får vi besøg af Rønne Apotek. I maj måned har vi ikke Café aften den 2. onsdag i måneden, men flytter Café Aften til onsdag den 20. maj, her får vi besøg fra Rødover lokalforening under Danmarks Lungeforening. Juni måned er medlemmernes egen aften. Vi har anskaffet vores egne spil og der er selvfølgelig også tid til at få en snak.

Sommerfrokosten går i år til Vingården i Pedersker, med rundvisning og 3 smagsprøver kun for os og frokost bagefter. Indbydelse bliver sendt ud, når vi ved den nøjagtige dato. Det bliver med egenbetaling til en rimelig pris.

Vi kan allerede nu løfte sløret en lille anelse for hvad der sker efter sommerferien (juli/august) I september får vi besøg af Inge Lorenzen og Lillian Hjorth-Westh besøger os i oktober.

Der kommer et nyt nyhedsbrev igen den 1. juli. Hold øje med vores hjemmeside: www.trygluftbornholm.dk her bliver løbende opdateret med hvad der er på trapperne.

De bedste tanker

Formand Jane Poulsen

Glædelig Jul & Godt Nytår

Nyhedsbrev december/januar 2014/2015.

 

Det har været et meget aktivt kvartal vi lige er kommet igennem for foreningen. Det har lykkedes for os at få 2 bornholmske entertainere til at lægge vejen forbi ved vores KOL Café Aften. Tak til bestyrelsen og de mange sponsorer som gjorde det muligt igen at afholde et flot bankospil, som mange synes er festligt. Lungedagen i november var godt besøgt. Vi var som forening repræsenteret både i Allinge, Nexø og Rønne. Vi fik sat fokus på lungedagen både i lokal radio og TV2Bornholm.

Preben Hansen TL (lungetransplanteret) fik lavet en udsendelse i TV2Bornholm/lokal, ”Fotoalbummet”, hvor han fortæller sin historie om lungetransplantationen. Udsendelsen ligger som et link på vores hjemmeside under – sidste nyt.

Vi har som forening været til møde med KOL-Forum, hvor kommune og hospital tilbyder 2 x 2 fysioterapi timer (Rønne) & 2 x2 timer med KOL lungesygeplejerske (Tejn, Nexø) i samarbejde med 2 andre KOL foreninger. Der vil i det nye år komme opslag om det, når alle datoerne er på plads.

Vi har en lukket gruppe på Facebook, hvor det bliver lagt mange indslag op. Hvis du er på Facebook kan du søge på ”www.trygluftbornholm” og blive medlem af gruppen.

Vi siger tillykke til Årets Medlem som blev Bent Mogensen.

På grund af manglende tilslutning til vores EDB hold, har bestyrelsen vedtaget at nedlægge holdet ved udgangen af 2014. Der henvises til andre muligheder som kommunen tilbyder.

Der er god tilgang til træning og vi har fået en del nye medlemmer. Velkommen til jer. Der har været en god tilmelding til vores sociale sammenkomster, hvor vi møder hinanden på et mere afslappet plan og får snakket sammen og delt vores erfaringer.

En praktisk oplysning: Foreningen sender ikke girokort ud, så ønsker du at forny dit medlemskab i TrygLuftBornholm, kan du finde kontooplysninger under fanebladet ”Kontingent” på vores hjemmeside og overføre kontingent via netbank, husk at skrive dit navn. Nordea Bank, Registrerings nummer: 0650, Kontonummer: 0 716 172 813. Du kan også betale kontant til formanden/holdleder til træning. Årligt kontingent 200,- kr. Rettidig indbetaling den 15. januar.

Det er som altid muligt at træffe formanden på mobil:61 72 37 77 eller E-mail: trygluft@gmail.com Hun holder aldrig fri.🙂

Jeg vil her takke bestyrelsen for det store stykke arbejde de har gjort i året der snart er gået.

Det er med stor glæde, vi ser en god tilstrømning til foreningens tilbud om træning, udveksling af erfaringer, oplysning og socialt samvær. Vi er pt. 60 medlemmer.

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske dig en rigtig Glædelig Jul, samt et Helsebringende Nytår.

Håber du klarer dig fri af sygdom i all almindelighed. Pas godt på dig selv, vi ses i det nye år.

 

De bedste tanker

Formand Jane Poulsen.

Gudhjem havn

 

Nyhedsbrev oktober 2014.

Nu er det blevet tid til næste nyhedsbrev. Som de fleste jo nok har opdaget, spredes vi for alle vinde i sommermånederne🙂 Det er tid til at passe venner, hus og have 🙂 Mange tager på små rejser og familierne samles lidt oftere i det gode vejr. Det skal dog siges mange af jer har fundet ud af, at det er godt at passe sin træning også.

Vi har siden sidst igen i år mødtes til en sommerfrokost. Denne gang gik turen til Snogebæk røgeri. Desværre var vi uheldige med vejret, det øsede ned, men mange trodsede det danske lunefulde vejr og havde garderet sig med regntøj 🙂 Der blev hygget igennem og det sociale netværk blev styrket.

Store Idrætsdag blev for 2. gang holdt i Joboland. Her blev der afhold minigolf turnering i sol og regn. De sejeste motionister gennemførte banerne med højt humør og godmodige drillerier. Næste år bliver et nyt sted og et andet koncept.

Vi deltog på Gudhjem havn ved event ”Svøm for Livet” med Henrik Skot Nielsen, som svømmede fra Gudhjem til Christiansø, den 29. august. Vi nød kaffe og morgenbrød i dejligt solskinsvejr. Foreningen sponsorerede 500,- kr. og vandt udbudsrunden på en 3 i 1 glasvase, som kan ses pynte på bordet ved vore KOL Café Aftner. Henrik Skot Nielsen har i skrivende stund netop rundet sit ønskede mål og fået samlet 74.000,- kr. ind til Danmarks Lungeforening.

Det er med stor glæde, vi ser en god tilstrømning til foreningens tilbud om træning, erfarings udveksling, oplysning og socialt samvær. Vi er pt. 58 medlemmer.

Vi har taget hul på efterårets KOL Café Aftner. September var en aften, hvor vi spillede spil, snakkede, Der blev demonstreret en støvsuger som er så dekorativ, at den kan stå fremme 🙂 Glæd jer til Café Aften den 8. oktober, her får vi besøg af Den Hemmelige Gæst, det bliver en aften med overraskelser for øregangen og øjnene fristes af et udvalg af kager til en rund femmer. Den 12. november afholder foreningen sponsor bankospil på Café Aften, der sælges plader fra kl. 18.15, flere oplysninger vil fremgå af Café opslag for november. Den 10. december står Café Aften i julehyggens tegn.

Lungedagen afholdes altid den 3. onsdag i november – 19.11,2014.

Vi gentager succesen med selvbetalt julefrokost, som bliver den 6. december i selskabslokalerne i Rønne Syd. Ved denne begivenhed bliver prisen på Årets Medlem uddelt. Bestyrelsen vælger Årets Medlem. Indbydelse er under udarbejdelse.

Skulle du have brug for en snak eller have spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til formanden 61 72 37 77.

Til sidst men ikke mindst, hav et rigtig godt efterår 🙂

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen.

 

Vinderen af minigolf turneringen blev Merete Vesth.

Nyhedsbrev Juli 2014.

Siden sidst har vi fået fornyet vores aftaler om vores træningslokaler. Til stor glæde har vi en solstrålehistorie. Et af vores medlemmer er gået fra 29 % til 42 %. Det beviser, at det nytter noget at benytte vores træningsmuligheder 🙂

Vi har siden sidst haft besøg af KOL Lungesygeplejerske Jan Leviné, som vi har stor glæde af at samarbejde med. Preben Hansen fra bestyrelsen, var med Jan på sygeplejeskolen, for at udbrede viden og udveksle erfaringer om det at være lungetransplanteret og gøre opmærksom på det store frivillige arbejde, der tilbydes KOL ramte på Bornholm.

Vi har haft besøg af BOSS CYKLER, hvor det var en oplevelse at prøvekøre den nyeste el cykel med automatgear. Samtidig havde vi besøg af TV2bornholm, som viste et indslag med vores KOL Cafè Aften, dette link kan ses inde på vores hjemmeside. Flere benyttede sig af det gode tilbud Hasse Boss havde i uge 22.

Vi har deltaget i et møde med Danmarks Lungeforening, ”Svøm for Livet” med Henrik Skot Nielsen, som svømmer fra Gudhjem til Christiansø, den 29. august. Hold øje med annoncering og har du lyst til at deltage og støtte Lungesagen, så pak kaffekurven og tag en tur på Gudhjem havn 🙂

Nu er det blevet sommer 🙂Det kan mærkes på aktiviteten i foreningen. Nu skal hus & have passes, samt socialt samvær med familie og venner. Derfor holder Cafè Aften sommerferie i juli og august. EDB holdet mødes 1. og sidste fredag i måneden frem til oktober. De faste træningstimer fortsætter uændret hele året 🙂 så vi håber du finder selvdisciplinen frem og benytter tilbuddet om træning så meget du har tiden til det 😎

I juni deltog vi på eget initiativ på Folkemødet, hvor vi var synlige med vores logo på tøjet. Vi var i apotekets stand og hilse på Nicolei Kirkegaard fra Danmarks Lungeforening og havde vores foreningsfolder / træningsflyer med 🙂

Den 12. juli mødes vi kl. 11.00 ved røgeriet i Snogebæk til socialt samvær, hvor der er mulighed for en gåtur i området på en times tid, hvorefter vi mødes kl. 12.00 til sommerfrokost på røgeriet, (egenbetaling) der er stadig mulighed for at tilmelde sig senest 6. juli. Der er mulighed for at køre med i bil, ring bare glad til formanden på 61 72 37 77 og lav en aftale.🙂 OBS der havde sneget sig en fejl ind på indbydelsen, det rigtige kontonummer er: Reg. Nr. 0650 Kontonr. 0716172813.

Den 23. august afholder vi ”Store Idrætsdag” i Joboland. Klokken 11.00 mødes vi ved indgangen. Da foreningen betaler indgangen, er der sidste tilmeldingsfrist den 14. august på formandens mobil 61 72 37 77 eller pr. mail, giv besked om samkørsel, da vi kører i private biler i år. Forplejningen står du selv for, hvad enten du køber det i Haven eller selv har frokost/kaffe med.

Vi starter KOL Cafè Aften igen onsdag den 10. september, hvor vi snakker og spiller spil (tag gerne selv spil med, hvis du vil lære de andre dit spil). Vi kan også løfte sløret for oktober, hvor vi får besøg af En hemmelig Gæst.

Som noget nyt i år, arrangerer vi en tur til Teknisk Museum i Hasle, søndag den 28. september, hvor vi mødes 10.30 ved indgangen. Foreningen betaler indgangen, så der er sidste tilmeldingsfrist den 21. september og meddel om du skal køre med i en bil. Vi tager madpakker og drikkelse med, da der er mange muligheder for at sidde og nyde sin frokost og eftermiddagskaffen ved borde både inde og ude.

Skulle du have brug for en snak eller have spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til formanden 61 72 37 77.

Til sidst men ikke mindst, hav en rigtig god sommer 😎

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen.

 

Tak til Kirsten Larsen fordi hun gæstede Bornholm

Nyhedsbrev april 2014.

Vi glæder os over, vinteren har vist sig fra sin milde side i år. Rigtig mange har kunnet passe deres træning, hver uge, herligt.

Siden sidst, har vi på KOL Café Aften, haft Preben Hansen, til at fortælle sin bevægende og lærerige oplevelse, om at blive lungetransplanteret. Massør Anja Svart Kofod besøgte os i februar, det var spændende og vi fik fundet de ømme punkter for vores lungemuskler, og husk at det er godt med selvforkælelse, ved en gang dejlig massage. I marts afholdt vi generalforsamling for 28 fremmødte medlemmer. Formand Jane Poulsen, bestyrelsesmedlem Hanne-Jytte Pelle, Bestyrelses suppleant Vivi Thorsen og revisor Vera Larsen blev genvalgt, endvidere blev Grethe Dellgren og Preben Hansen valgt som nye bestyrelsesmedlemmer og Aase Jensen blev valgt som 1. revisor suppleant. Næstformand Niels Grønvall ledede os sikkert igennem dagsordnen på en time og så blev der gået til kaffen og lagkagen, der blev kikket på de nye muligheder for at bestille en ny omgang T-shirt med logo.

Foreningen havde i samarbejde med direktør Kirsten Larsen fra AIR-TECH et arrangement på Hotel Fredensborg den 22. marts, om luftrenser MAC500. 40-50 interesserede var mødt op. Spørgelysten var stor og 19 tog imod tilbuddet, om at låne den med hjem på prøve, uforpligtende i 14 dage. Der vil senere blive skrevet om vores oplevelser med denne luftrenser, på hjemmesiden.

Den nysammensatte bestyrelse er kommet godt fra start. Vi er klar med flere spændende emner, som vi kan mødes om til KOL Café Aften. I april får vi besøg af KOL lungesygeplejerske Jan Levinè, denne gang har han spændende ting i ærmet til os. I maj, skal vi have genopfrisket vores kunnen indenfor spil. Har I et spil I vil sætte os andre ind i, må I meget gerne tage det med. Her bliver mulighed for ludo, skak, backgammon, et slag kort, for ikke at glemme, må der jo gerne snakkes 🙂 I juni tager vi en snak, om når dufte bliver til generende lugte. Vi får besøg af Hanne Finne Jensen fra Matas.

Juli og august er som bekendt feriemåneder 🙂 Der er som altid åbent for træning hver uge. I er ret gode til selv, at holde nogle uger fri fra træning – men hold nu ikke for meget fri, da det jo er disse måneder I skal oparbejde modstandskraft til vintermånederne 🙂

Da det sidste år var meget populært med sommerfrokost i juli og Store Idrætsdag i august, er det blevet besluttet, at gentage succesen igen i år, det bliver henholdsvis den 12. juli og 23. august. Indbydelse og tilmelding kommer senere.

Der er måske nogle af jer, der har hørt at svømmeren Henrik Slot Nielsen, den 29. august vil sætte fokus på motion, sunde lunger og KOL, ved at svømme fra Bornholm til Christiansø. Der kan læses mere på: http://www.svomforlivoglunger.dk/

Hold øje med medierne, hvordan denne dag skal forløbe 🙂 og har i tid og lyst, så er det om at pakke picnickurven og få en dag ud af det og støtte op om lungesagen.

I ønskes et godt forår og en herlig sommer

Hilsen bestyrelsen

 

Nyhedsbrev december/januar 2013/14.

Hallo igen, nu går året på hæld og et nyt år har snart sin begyndelse.

Siden sidst, har vi startet et edb hold på Lunden i Rønne, her mødes vi hver fredag fra 14.30-15.45. Her lærer vi det fra nybegynder til lidt mere🙂 Der er allerede nogle som har købt sig en pc og det er jo dejligt. Det åbner op for en helt ny verden, når man er lukket inde i vinterhalv året.

Vi havde et succes fuldt bankospil, det er noget medlemmerne går op i med liv og sjæl. Det vil blive et fast indslag fremover.

 På den Internationale Lungedag var det sparsomt med fremmødte, der ville have en test, 30 blev det til, om det var dagen derpå efter valget eller vejret, kan jeg ikke spå om 🙂

Julefrokosten den 23. nov., endte med festlokale i Lodsstræde, Rønne Syd. Dejlig mad fra Skot- Inn. Den sidste KOL Cafè Aften i år var der lagt op til julehygge. Charlotte Jakobsen og Katja Madsen fortalte om Aloe Vera produkter, Hr. og Fru Jensen spillede og sang, som overraskelse fik vi besøg af Julemanden, han havde gaver med til alle 🙂

NU til noget helt andet 🙂

Den 1. januar og frem til den 15. skal du tage stilling til, om du fortsat ønsker at være medlem i foreningen. Kontingentet for 2014 koster 200,-kr. For det får du mulighed for træning hver uge, (edb. lære), KOL Cafè Aften 2. onsdag i måneden, Store Idrætsdag,+ nye arrangementer bestyrelsen får stablet på benene. Kontingentet bedes betalt senest 15. januar via netbank, eller kontant til kasserer den 8. januar på KOL Cafè Aften.

Der vil blive oprettet et rehabiliterings hold i Nexø på Nørremølle Centret den 4. april 2014. Så benyt chancen og få din læge til at tilmelde dig 🙂 Hermed også en glædelig julehilsen fra Jan Levinè.

Nyt rygestop kursus for KOL ramte. Der starter et kursus for borgere med KOL op d. 25. marts 2014 kl. 16.30 på Rønne Bibliotek, Pingels Alle, 3700 Rønne. Du melder dig ved enten at ringe til LOF Bornholm, Skoleleder Aage Larsen, 5697 5075, eller sende en mail til Bornholm@lof.dk

KOL Café Aften rækken i det nye år, starter den 8. januar med Preben Hansen, som fortæller om sit lungetransplantations forløb. Den 12. februar om vejret vil kommer massør Anja Svart Kofod. Den12. marts:

Indkaldelse til Generalforsamling.

Trygluft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 12. marts 2014, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges. På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

 

En ny oplysning til dem der har facebook, her findes flere grupper man kan blive medlemmer af. Her bliver vendt mange gode ting om KOL og flere links som omhandler KOL. Søg på:

KOL-Forum

KOL-gruppen

Nye Lunger

Der er mange der har været ramt af lungebetændelse, desværre. En god ide er at have en medicin liste ved hånden, hvis det skulle gå så galt.

Til sidst men ikke mindst. Tak til jer alle for året der er gået, det har været en fornøjelse for bestyrelsen, at hjælpe jer til et bedre liv med KOL.

De bedste ønsker til dig fra

Bestyrelsen.

Formand Jane Poulsen.

 

 

 

Nyhedsbrev oktober 2013

Hanne-Jytte og Inga nyder Store Idrætsdag

Nyhedsbrev Oktober 2013.

Hallo igen, nu er vi kommet på den anden side af sommerferien, så er vi klar med lidt siden sidst.

Siden sidst, har vi haft en sommerfrokost på Nordbornholms røgeri. Der var 16 deltagere. Der blev hygget og snakket. Dejligt at mærke det fællesskab der er i det sociale samvær. Vi fik besøg af en tryllekunstner, der også spiste frokost 🙂

Store Idrætsdag den 24. august kl. 11-16. Var en stor succes. 23 medlemmer mødte op. Der var en rundvisning af en dyrepasser i 1½ time, allerede her gik vi mere end vi plejer 🙂 Der var fælles frokost og derefter var der konkurrence i Hula Hoop ring. Da der blev givet frit slag, var det bådene der trak mest. Svævebanen hen over søen var også meget populær. Alle fik prøvet deres kræfter af på mange forskellige oplevelser. Der var stor stemning på hjemturen for at det skal gentages igen næste år. Alle var godt trætte, på en behagelig måde.

 Foreningen deltog den 8. september i Foreningernes Dag i Rønne Nord. Vi havde brugt lidt midler på at have vores annonce i Rytterknægten 2 uger i træk. Hvor mange lagde mærke til vores Logo ? Det var en dejlig lærerig dag, for os der deltog.

 

I uge 41 kommer der en fysioterapeut på besøg på Nørremølle Centret i Nexø, onsdag den 9. oktober, for at peppe op på vores træning og Lunden i Rønne får besøg, tirsdag den 8. oktober, for at give ny inspiration til hvordan vi fremadrettet kan træne sammen. Mandag den 23. september, havde sygehus holdet besøg. De fik pulsen op og mange nye tips.

Foreningen har deltaget i KOL-Forum, et møde hvor sygehus, kommune og de praktiserende læger deltager, vi glæder os over det gode samarbejde, der udvikler sig i en meget positiv retning.

Vi startede igen op med KOL Cafè Aften den 11. september. Vi mødes nu i ”Paletten” også på Lunden. Der var fint fremmøde. Jan Levinè besøgte os. Medlemmerne var glade for, igen at have mulighed for at mødes socialt. Til vores store glæde fandt nye medlemmer vejen forbi os, heriblandt KOL patienter, der er blevet lungetransplanterede, velkommen til de nye. Den 9. oktober kl. 19-21, får vi besøg af Chano Wermelin, han snakker om energiplastre. Den 13. november har vi arrangeret bankospil ( på cafe aftenen) for medlemmer og pårørende, bemærk det er fra kl. 18.30-22.00. En plade vil koste 7,-kr./stk. Kaffe/te og småkager kan købes for 10,-kr. (ønsker man andet at drikke, medbringer man det selv) Den 11. december, har vi julehygge med overraskelser, kl. 19-21. Som altid kan der købes kaffe, alt det I kan drikke for en rund 10,-kr. til KOL Cafè Aften.

Den 20. november er der International Lungedag. (Før har det heddet KOL-dag) Vi er at finde på Nexø Apotek kl. 9 -11 sammen med Jan Levinè som laver lungetest. Vi er at finde på Rønne Apotek kl. 13-15 sammen med Jan Levinè som laver lungetest.

På nuværende tidspunkt er træningsholdet i Allinge sat på pause, da der ikke har været tilslutning nok på holdet. Efter efterårsferien i uge 42, vil der tages endelig stilling til, om holdet skal nedlægges helt, eller om der er medlemmer der giver udtryk for at fortsætte. Det afgør tilmelding til holdet.

VIGTIGT

Skal vi igen i år have fælles julefrokost?

Bestyrelsen vil gerne undersøge tilbuddene. Menu og pris. Denne gang vil der blive bestilt bord på restaurant om eftermiddagen, forslag den 23. november. Med egenbetaling. Hvad mener I?

Denne forening er til for jer. Bestyrelsen håber på, at vi rammer rigtigt med det frivillige arbejde vi laver. Skulle I sidde med en ide eller om I mangler noget, håber vi I mailer eller ringer og giver os en mulighed for at hjælpe jer så godt vi kan.

De bedste tanker, Bestyrelsen

Formand Jane Poulsen

 

Nyhedsbrev juli 2013

T-shirt med Logo, lavet i Intersport i Nexø

Nyhedsbrev Juli 2013.

Hallo igen, så er vi klar med nyheder igen.

KOL Cafè Aftnerne er en stor succes. Vi har haft besøg af Rønne Apotek, her blev stillet mange spørgsmål om medicin og vi fik demonstreret hvordan den skal tages. Der er gået 2 store amatørskuespillere tabt i Mette og Celia 🙂

 Besøget af Peter Lund var en overraskelse. Her blev vi testet om vores viden om bedemandens historie, jeg skal hilse og sige, der var ingen der havde 13 rigtige 🙂

Den sidste aften i juni, før sommerferien, fik vi besøg af livsstilskonsulenterne Birgitte og Janne Harild som forhandler Luftrenser og magnetiske dyner og meget andet. Man er velkommen til at prøve luftrenser og sovesystemet hjemme i 14 dage, på den måde har man mulighed for at afprøve virkningen i eget hjem og på sin egen krop, før man evt. investerer i det. Hvis man ikke fik chancen for at høre om dette, afholdes der tirsdag den 2. juli kl. 19.00 og tirsdag den 30. juli kl. 19.00. Begge dage forgår det i Kieffers Kælder på Bornholms Tidende, Nørregade i Rønne. Det er meget interessant og vi så med hænderne og afprøvede tingene flittigt. I er meget velkomne.

Vi har haft stor fornøjelse med ud i naturen, for dem der mødte frem. Jeg vil minde jer om, at finde det sidste nyhedsbrev frem, hvis I vil med på de sidste turer. Vi Hygger og snakker på en dejlig social fri måde.

Angående Nordbornholms Røgeri den 17. juli, vil dem jeg har på tilmeldingslisten lige blive ringet op, så jeg er sikker på tilmeldingen. Så hvis du ikke bliver ringet op og har tilmeldt dig, så giv mig lige et ring 🙂 Der er sidste tilmelding den 10. juli, så I kan nå det endnu. Hvis I har brug for kørelejlighed så ring og jeg formidler det videre. Det er med egenbetaling.

Store Idrætsdag den 24. august kl. 11-16. Her vil være en minibus der opsamler fra Rønne, Åkirkeby via Nexø. Her er plads til el køretøjer og kørestole. Her bliver lavet en liste af aktiviteter, man kan krydse af. Vi må gerne have madpakke og kaffe/drikkelse (ikke spiritus) og godt humør med (det sørger I selv for) Foreningen betaler indgangen og kørsel. Sidste tilmelding 10. august. Giv besked om I skal med bussen. Tak 🙂

Nu til noget helt andet 🙂

Vi var til Folkemødet den 14. juni. Vi havde vores nye T-shirt med LOGO, nye foldere, visitkort med. Det var en dejlig oplevelse og vi fik snakket med rigtig mange.

Juli og august er der ikke KOL Café Aften 2. onsdag i måneden. Vi mødes i stedet til de andre arrangementer. Onsdag den 11. september starter vi igen op med KOL Cafè Aften, hvor vi får besøg af KOL lungesygeplejerske Jan Levinè og sexolog Claus Holm.

I efteråret kommer der en fysioterapeut på besøg på Nørremølle Centret i Nexø og Allinge holdet for at give ny inspiration til hvordan vi fremadrettet kan træne sammen.

Denne forening er til for jer. Bestyrelsen håber på, at vi rammer rigtigt med det frivillige arbejde vi laver. Skulle I sidde med en ide eller om I mangler noget, håber vi I mailer eller ringer og giver os en mulighed for at hjælpe jer så godt vi kan.

De bedste tanker, Bestyrelsen

Formand Jane Poulsen

 

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013.

Håber I alle har haft en god påske 🙂

Siden sidst har vejret drillet og mange har desværre været ramt af sygdom, derfor har det kunnet ses ude på holdene, hvor det har været meget forskelligt, hvor mange der har kunnet møde op til træning. Jan Levinè (nu fastansat KOL lungesygeplejerske på Bornholm) kom alene til KOL Cafè Aften i marts, Claus Holm var desværre blevet syg. Dem finder vi frem igen efter sommerferien. Rygestop for KOL patienter endte med flere aflysninger fra deltagerne på grund af vejret, konklusionen må være, at det ikke skal afholdes om vinteren.

Vejret drillede endnu engang. Vores generalforsamling blev aflyst, men flyttet og gennemført den 25. marts. Der var fremmøde af 16 medlemmer. Næstformand Niels Grønvall blev genvalgt, kasserer Birte Hjernø blev genvalgt, Jane Poulsen blev valgt som formand, Gunnar Andreasen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, Søren Jørgensen blev valgt ind som bestyrelsesmedlem på Vivi Thorsens post, som til gengæld blev valgt som 1. suppleant. I dag sidder der 7 i bestyrelsen. Der blev klaret nogle vedtægtsændringer. Sidst men ikke mindst blev der vedtaget en kontingent stigning, som fra 1. januar 2014 vil være på 200,00 kr. Der er blevet oprettet et Fondraising udvalg,(De skal søge fonds midler) som indtil nu består af 2 personer, vi skulle gerne have en mere med. Skulle en af jer have lyst til at være med, hører formanden gerne fra dig. Næstformanden og kasserers mobiler er blevet sløjfet, foreningen kontaktes på formandens mobil: 61 72 37 77 i fremtiden.

Den nye bestyrelse har den 3. april holdt bestyrelsesmøde. I har måske allerede nu opdaget at foreningen har fået nyt LOGO🙂 foruden valget af det, knoklede bestyrelsen med at få lavet et arrangement kalender frem til 1. september. Nu tror vi på foråret er lige om hjørnet, så vi skal ud i naturen i vores eget tempo🙂

Som noget nyt vil der være ture til fordel for foreningen, disse ture er for alle der ønsker at bakke op om og støtte Trygluft Bornholm.

Jer med mail får tur beskrivelser som vedhæftet fil. Der vil komme opslag rund omkring på træningsstederne og KOL Cafè Aften for dem som ikke kan komme på vores hjemmeside, hvor de vil ligge under Arrangementer. Liste over datoer og ture er vedlagt nyhedsbrevet.

Glæd jer til august. Vores ”Idrætsdag” er lagt i støbeskeen🙂 Her er tilmeldingsfrist senest 25. april, om man kan/vil deltage af hensyn til hvor stort arrangementet ender med at blive. Foreningen betaler medlemmers indgang.

Husk vi har KOL Cafè Aften den 10. april, hvor vi får besøg af Rønne Apotek, som vil demonstrere en helt ny teknik med medicin inhalator. Nå ja så skal jeg huske det fremover koster en 10,- kr. for kaffen.

Hilsen

Bestyrelsen

Formand

Jane Poulsen.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.08 | 17:25

Kære bestyrelse jeg er utrolig skuffet over indformeringen på denne side ,hvad angår de forskellige arrangementer!😡😡

...
30.03 | 08:10

Blot til orientering, så skrev jeg GF referatet dagen efter, og det blev sendt til bestyrelsen 14/3 klar. 11.50!!!!!! 😡

...
22.02 | 17:06

Kære Else-Marie. For de 200 kr. om året som det koster at være medlem, er næsten alle aktiviteter gratis. Der er egenbetaling til sommer- og julefrokost.

...
22.02 | 16:00

Mit navn er Else Marie Jensen og inden jeg melder mig ind kunne jeg godt tænke mig at få at vide hvad de forskellige aktiviteter koster at deltage i ?

...
Du kan lide denne side